[Wsparcie ochotniczych straży pożarnych przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej] - Art. 6. - Ochotnicze... - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 6. - [Wsparcie ochotniczych straży pożarnych przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  6.  [Wsparcie ochotniczych straży pożarnych przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej]

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne.