[Wejście w życie] - Art. 57. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 57. - [Wejście w życie] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  57.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 44, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.