[Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego] - Art. 53. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 53. - [Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  53.  [Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego]

Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego zostanie przeprowadzona od dnia 1 marca 2023 r.