[Pierwsza wypłata świadczeń ratowniczych] - Art. 52. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 52. - [Pierwsza wypłata świadczeń ratowniczych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  52.  [Pierwsza wypłata świadczeń ratowniczych]

Pierwsza wypłata świadczeń ratowniczych dla osób, o których mowa w art. 16, art. 47 i art. 50, nastąpi nie później niż w terminie 9 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca, w którym ustawa weszła w życie, z wyrównaniem od miesiąca przyznania prawa do świadczenia ratowniczego.