[Ewidencja sił i środków ochotniczych straży pożarnych] - Art. 5. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 5. - [Ewidencja sił i środków ochotniczych straży pożarnych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  5.  [Ewidencja sił i środków ochotniczych straży pożarnych]
1. 
Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może dysponować do działań ratowniczych we współpracy z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz starostą.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w celu właściwego dysponowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych, z uwzględnieniem ich potencjału i możliwości.