[Utrzymanie w mocy dotychczasowych statutów ochotniczych straży pożarnych] - Art. 49. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 49. - [Utrzymanie w mocy dotychczasowych statutów ochotniczych straży pożarnych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  49.  [Utrzymanie w mocy dotychczasowych statutów ochotniczych straży pożarnych]

Statuty ochotniczych straży pożarnych uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.