[Pierwsze uchwały określające wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,... - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 48. - [Pierwsze uchwały określające wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  48.  [Pierwsze uchwały określające wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu]

Uchwały, o których mowa w art. 15 ust. 2, podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.