[Wykaz dodatkowych świadczeń i podmiotów je przyznających] - Art. 28. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 28. - [Wykaz dodatkowych świadczeń i podmiotów je przyznających] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  28.  [Wykaz dodatkowych świadczeń i podmiotów je przyznających]
1. 
Wykaz dodatkowych świadczeń oraz podmiotów, o których mowa w art. 27 ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. 
Wykaz dodatkowych świadczeń oraz podmiotów jest aktualizowany w przypadku zmiany świadczenia lub podmiotu, który je przyznał.