[Warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków ratowników OSP] - Art. 26. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 26. - [Warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków ratowników OSP] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  26.  [Warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków ratowników OSP]

Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, mają odpowiednio zastosowanie do strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także w szkoleniach i ćwiczeniach.