[Środki ochrony indywidualnej strażaka ratownika OSP] - Art. 25. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 25. - [Środki ochrony indywidualnej strażaka ratownika OSP] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  25.  [Środki ochrony indywidualnej strażaka ratownika OSP]

Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje prawo do używania środków ochrony indywidualnej takich jak przeznaczone dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.