[Ochrona prawna strażaków ratowników OSP] - Art. 24. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 24. - [Ochrona prawna strażaków ratowników OSP] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  24.  [Ochrona prawna strażaków ratowników OSP]

Strażacy ratownicy OSP biorący udział w działaniach związanych z ochroną przeciwpożarową korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) dla funkcjonariuszy publicznych.