[Rejestr przyznanych świadczeń ratowniczych] - Art. 23. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 23. - [Rejestr przyznanych świadczeń ratowniczych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  23.  [Rejestr przyznanych świadczeń ratowniczych]

Właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej prowadzi rejestr przyznanych świadczeń ratowniczych oraz przekazuje informacje w nim zawarte właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast).