[Zwolnienie od pracy w związku z udziałem strażaka ratownika OSP w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i... - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 12. - [Zwolnienie od pracy w związku z udziałem strażaka ratownika OSP w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  12.  [Zwolnienie od pracy w związku z udziałem strażaka ratownika OSP w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach]

Pracodawca zwalnia od świadczenia pracy strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty na czas ich trwania, a także na czas niezbędny do odpoczynku zgodnie z art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.