§ 12. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej RP] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  12.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej RP]
Do oceny merytorycznej kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy § 6 i § 8-10, stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko.