Art. 18. - [Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  18.  [Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.