Art. 2. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.28.353 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.
Art.  2.

Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa.