Postępowanie. - Rozdział 4 - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Rozdział 4 - Postępowanie. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.

Rozdział  4.

Postępowanie.

1.
O nadaniu i utracie obywatelstwa polskiego orzeka Rada Państwa.
2.
Orzeczenie Rady Państwa o utracie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
3.
Ogłoszenie w Monitorze Polskim orzeczenia o pozbawieniu obywatelstwa polskiego zastępuje doręczenie orzeczenia.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia władze właściwe do orzekania we wszystkich sprawach, dotyczących obywatelstwa, a nie zastrzeżonych właściwości Rady Państwa.