Art. 6. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 6. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  6.

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie, gdy:

1)
oboje rodzice są obywatelami polskimi albo
2)
jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane albo nieznane lub nieokreślone jest jego obywatelstwo.