Art. 19. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 19. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  19.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.