Art. 18. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 18. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  18.

Wykonanie ustawy porucza się Radzie Państwa i Prezesowi Rady Ministrów.