Art. 1. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 1. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  1.

Obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego Państwa.