Art. 8. - Obywatelstwo osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.
Art.  8.

Przepisów art. 177 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym nie stosuje się do osób, które nie utraciły obywatelstwa na skutek zastosowania przepisów niniejszego dekretu.