Art. 1. - Obywatelstwo osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.
Art.  1.

Obywatel polski, który znajdując się w czasie trwania wojny poza granicami Rzeczypospolitej, przyjął urząd publiczny w służbie państwa sprzymierzonego lub neutralnego, nie traci obywatelstwa polskiego, jeżeli nie nabył przez to obcego obywatelstwa i jeżeli nie uchybił ustawowym obowiązkom wierności w stosunku do Państwa Polskiego.