Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

OBSZARY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ DYREKTORÓW IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DO UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA URZĄDZANIE LOTERII FANTOWEJ, LOTERII AUDIOTEKSOWEJ, GRY BINGO FANTOWE I LOTERII PROMOCYJNEJ

Lp.Dyrektor izby administracji skarbowejObszar właściwości miejscowej
123
1Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiuwojewództwo dolnośląskie
2Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie
3Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lubliniewojewództwo lubelskie
4Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górzewojewództwo lubuskie
5Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodziwojewództwo łódzkie
6Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowiewojewództwo małopolskie
7Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawiewojewództwo mazowieckie
8Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opoluwojewództwo opolskie
9Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowiewojewództwo podkarpackie
10Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstokuwojewództwo podlaskie
11Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańskuwojewództwo pomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego
12Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicachwojewództwo śląskie
13Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie
14Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztyniewojewództwo warmińsko-mazurskie oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa
15Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniuwojewództwo wielkopolskie
16Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczeciniewojewództwo zachodniopomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej (Dz. U. poz. 767), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).