Art. 9. - Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.
Art.  9.

Tracą moc:

1)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 483),
2)
ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych na obszarach warownych i rejonach umocnionych (Dz. U. R. P. Nr 19. poz. 124) oraz
3)
wszelkie przepisy prawne b. państw zaborczych, dotyczące twierdz i umocnień.