Art. 5. - Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.
Art.  5.

Do czasu wejścia w życie przepisów przewidzianych w art. 2 ust. 4 stosuje się do roszczeń o odszkodowania z tytułu ograniczeń wymienionych w art. 4 przepisy dotychczasowe.