Art. 4. - Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.
Art.  4.

Istniejące na mocy dotychczasowych przepisów ograniczenia w obszarach warownych i rejonach umocnionych zachowują moc do czasu wydania dla tych obszarów przepisów wymienionych w art. 1.