Art. 3. - Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.
Art.  3.

Rada Ministrów określi zasady współdziałania władz państwowych zainteresowanych w wykonywaniu niniejszego dekretu oraz uprawnienia tych władz w stosunku do ludności na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.