Art. 54. - [Obowiązek noszenia munduru i oznaki inspekcyjnej przez inspektora] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  54.  [Obowiązek noszenia munduru i oznaki inspekcyjnej przez inspektora]

W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest obowiązany do noszenia munduru i oznaki inspekcyjnej.