Art. 49. - [Organy sprawujące nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.960 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  49.  [Organy sprawujące nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy]

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują na obszarze swego działania dyrektorzy urzędów morskich.