[Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych] - Art. 75. - Obrót instrumentami finansowymi. - Dz.U.2022.1500 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  75.  [Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych]
1. 
Zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, polega na podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów finansowych.
2. 
(uchylony).