Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.89 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2020 r. do: 27 lutego 2021 r.
Art.  110t.  [Nadzorcze testy warunków skrajnych]

Komisja co najmniej raz w roku przeprowadza nadzorcze testy warunków skrajnych w domach maklerskich.