§ 6. - Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.