§ 3. - Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.
§  3.
1.
Zbieranie odpadków użytkowych nie wymaga zezwolenia, wymienionego w § 2 ust. 1. Osoby ubiegające się o licencję na zawodowe zbieranie odpadków użytkowych powinny przedstawić właściwej władzy przemysłowej upoważnienie wydane przez Centralę Odpadków Użytkowych lub przedsiębiorstwo, posiadające zezwolenie wymienione w § 2 ust. 1.
2.
Zbiórka odpadków użytkowych dokonywana we własnym zakresie przez gminy miejskie na ich terenie nie wymaga upoważnienia Centrali Odpadków Użytkowych.