Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 marca 1921 r.
w przedmiocie obrotu drożdżami między poszczególnemi obszarami Rzeczypospolitej.

Na zasadzie art. 115, 421, 721 ros. ustawy akcyzowej (T. V. ros. Zb. Pr. i Roz.) zarządzam co następuje:
§  1. Obrót drożdżami wyrabianemi w kraju jest wolny pod warunkiem przestrzegania następujących przepisów.
§  2. Drożdże mogą być przewożone tylko w cegiełkach wagi nie mniej niż 100 gramów i nie więcej niż 1 kg., zaopatrzonych w etykietę fabryki i odpowiednią banderolę akcyzową.
§  3. Etykiety powinny być przygotowane z takiego papieru, który nadaje się do dokładnego przyklejania banderoli, w szczególności nie mogą w tym celu być używane etykiety z papieru błyszczącego lub parafinowanego. Etykieta i banderola powinna być oznaczona stemplem fabrycznym.
§  4. Banderole potrzebne fabrykom drożdży powinny być nabywane jedynie tylko przez te fabryki w Kasach skarbowych na mocy zaświadczeń Władz skarbowych pierwszej instancji.
§  5. Przerabianie i przeformowywanie drożdży po wypuszczeniu, z fabryk jest wzbronione.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.