Art. 234. - [Delegacja ustawowa - warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Art.  234.  [Delegacja ustawowa - warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia sprawności postępowania w tych sprawach oraz jego jawności.