§ 5. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  5.
1.
Obrazy i dane gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym są przetwarzane w sposób automatyczny lub ręczny z zapewnieniem rozliczalności.
2.
Użytkownik centralnego systemu teleinformatycznego jest identyfikowany i uwierzytelniany w systemie przy wykorzystaniu certyfikatu wydawanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i weryfikowanego w wewnętrznym centrum certyfikacji zgodnie ze standardem X.509 opisanym w dokumentach RFC 5280 (Request for Comments: 5280) oraz RFC 5755 (Request for Comments: 5755) opublikowanych przez Internet Engineering Task Force.