Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 1933 r.
w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine - Medina).

Na podstawie § 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1905 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Zb. U. pr. str. 373) i art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Określony w § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1905 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Zb. u. pr. str. 373) obowiązek zgłaszania, chorób zakaźnych rozciąga się na przypadki ostrego zapalenia przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).
Wykonanie rozporządzenia mniejszego porucza się Ministrowi Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ósmego dnia po ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze województw: pomorskiego, poznańskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego.