Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 marca 1920 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowania na grypę połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.

Na podstawie art. 4 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie, z dn. 25 lipca 1919 r. (Dz. Ustaw № 67, poz. 402), rozciągam przewidziany art. 3 tejże ustawy obowiązek zgłaszania chorób na wszystkie przypadki grypy (influenzy, "hiszpanki"), połączonej z zapaleniem płuc lub opłucnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od jego ogłoszenia.