Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 czerwca 1921 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowań na t. zw. śpiączki epidemiczną (encephalitis lethargica).

Na podstawie art. 4 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych, oraz innych występujących nagminnie z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Ust. № 67, poz. 402) rozciągam przewidziany art. 3 tejże ustawy obowiązek zgłaszania chorób na wszystkie przypadki t. zw. śpiączki epidemicznej (encephalitis lethargica).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od jego ogłoszenia.