Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  XI.

Odpowiedzialność PZU po wypadku szkody.

§  32. Po wypadku szkody odpowiedzialność PZU trwa nadal do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dany rok, bez pobierania składki dodatkowej.