Ustalenie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych,... - Dz.U.1953.50.249 - OpenLEX

Rozdział 3 - Ustalenie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.249

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

Rozdział  3.

Ustalenie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

§  12.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, których obszar użytków rolnych nie przekracza 20 ha, ustala się, mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę, wynoszącą 30 kg żywej wagi trzody chlewnej.
§  13.
Dla gospodarstw, wymienionych w § 12, których obszar użytków rolnych przekracza 20 ha, normę dostaw z 1 ha użytków rolnych ustala się w następującej wysokości:
1)
dla pierwszych 20 ha - 30 kg,
2)
dla następnych ilości hektarów ponad 20 ha do 50 ha - 20 kg,
3)
dla dalszej ilości ponad 50 ha - 10 kg.