Art. 22. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  22.

W razie niewykonania obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w ustalonym terminie nie wykonana część dostawy może być podwyższona w granicach do 10%.