Art. 20. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  20.

Zobowiązany powinien dostarczyć zwierzęta rzeźne na koszt własny do punktu skupu.