§ 9. - Obowiązkowe dostawy zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.6.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  9.
Terminy rozdziału dostaw, przewidzianego w § 3, ustali Minister Aprowizacji i Handlu.