§ 6. - Obowiązkowe dostawy zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.6.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  6.
Dostawy dokonane przez gospodarstwa bezpośrednio dla Wojska Polskiego lub Armii Czerwonej zostają zaliczone na poczet obowiązkowych dostaw. Jako dowód dokonania dostaw służą pokwitowane przez jednostki wojskowe dowody zapotrzebowania lub tak zwane "nariady".