§ 5. - Obowiązkowe dostawy zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.6.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  5.
Zobowiązani do dostaw mają dostarczać ziemiopłody własnymi środkami transportowymi do składów, magazynów lub stacji, wyznaczonych dla każdej gminy przez powiatową radę narodową.