§ 2. - Obowiązkowe dostawy zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.6.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  2.
Minister Aprowizacji i Handlu ustali w drodze zarządzenia:
a)
wysokość obowiązkowych dostaw, przypadającą na poszczególne województwa, oraz
b)
ceny, płacone za nie przez organizacje, przyjmujące z ramienia Państwa obowiązkowe dostawy.