Art. 4. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  4.
1.
Obowiązek dostaw zbóż ustalany będzie dla poszczególnego gospodarstwa rolnego na każdy rok gospodarczy.
2.
Rokiem gospodarczym jest okres od dnia 16 lipca do dnia 15 lipca następnego roku.