Art. 30. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  30.

Gospodarstwom rolnym, które w 1951 r. nie wykonały zobowiązań w planowym skupie zbóż, podwyższa się wysokość obowiązkowych dostaw o zaległości, przeniesione na 1952 r.